19/10/10

Νέοι στόχοι για την ανακύκλωση

Νέους στόχους ανακύκλωσης μέχρι το 2020 θέτει ο νόμος-πλαίσιο για τα απόβλητα που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η χώρα μας οφείλει μέχρι το τέλος της επόμενης δεκαετίας να ανακυκλώνει το 50% των οικιακών αποβλήτων της και το 70% των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις. Επίσης, μέχρι το 2013 υποχρεούται να εφαρμόσει εθνικό πρόγραμμα πρόληψης παραγωγής αποβλήτων. Ο νέος νόμος, που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την τελευταία ευρωπαϊκή οδηγία για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ, παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο από την υπουργό Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρμπίλη. Η πρόληψη θεσμοθετείται ως η βασική πολιτική στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων και ακολουθούν η ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση, μορφές ανάκτησης όπως η ανάκτηση ενέργειας, και τελευταία η διάθεση των απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ.

 

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου