21/10/10

Σε διαβούλευση μονάδες αφαλάτωσης στους δήμους

Σε δημόσια διαβούλευση, στο www.opengov.gr, αναρτάται από Τετάρτη 20 έως και την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου, η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που αφορά στα κίνητρα που δίνονται σε δήμους για εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης.
Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου, καθώς και στην επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής νερού ύδρευσης, μέσω της αφαλάτωσης για τους Δήμους.
Με τη ρύθμιση "Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης για τις υδρευτικές ανάγκες των ΟΤΑ στα νησιά του Αιγαίου", οι μονάδες αφαλάτωσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που χρησιμοποιούν το παραγόμενο νερό αποκλειστικά για τις υδρευτικές ανάγκες του Δήμου, θεωρούνται χαμηλής όχλησης. Προϋπόθεση είναι, να αποτελούν κινητές εγκαταστάσεις και η ημερήσια παραγωγή τους να φτάνει έως τα 500 κυβικά μέτρα για όλους τους μήνες του έτους, εκτός από τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο που μπορεί να φτάνει έως τα 700 κυβικά μέτρα.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που θα ενθαρρύνει τους Δήμους και θα οδηγήσει στη μείωση του κόστους μεταφοράς νερού και τη βελτίωση της ποιότητάς του για τους κατοίκους των νησιών.
Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την προστασία του περιβάλλοντος και θα ακολουθήσουν σχετικές, κοινές αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ και του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας για τη θέσπιση κανόνων για τη διάθεση του αλμολοίπου και τις υπόλοιπες τεχνικές λεπτομέρειας.

ΠΗΓΗ: ΑΘΗΝΑ 9,84

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου