28/11/10

Θα διπλασιασθεί το 2011 ο ρυθμός εγκατάστασης φωτοβολταϊκών

Η ενεργειακή πολιτική στις ΑΠΕ μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, όπως τονίζει στην «Η» ο γενικός διευθυντής της IBC Solar, υπογραμμίζοντας πως την επόμενη χρονιά αναμένεται σημαντική αύξηση της αγοράς φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Συνέντευξη του κ. Πάνου Μπιάζου, γενικού διευθυντή της εταιρείας IBC SOLAR Α.Ε., στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Η αγορά φωτοβολταϊκών επιταχύνει την ανάπτυξη, δημιουργώντας έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον στην ελληνική αγορά. Τι πρόκειται να δούμε προσεχώς, και ποιο το μερίδιο αγοράς που στοχεύει να αποσπάσει η IBC Solar στο εγγύς μέλλον;
Το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα φωτοβολταϊκά, όπως αυτό διαμορφώνεται από τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις, ξεπερνά σημαντικά τον στόχο που θέτει η πρόσφατη απόφαση του ΥΠΕΚΑ. Παράλληλα, το νέο νομοθετικό πλαίσιο, παρόλο που μπορεί να ενδυναμωθεί περαιτέρω, απλοποιεί σε μεγάλο βαθμό την αδειοδοτική διαδικασία. Οι παράγοντες αυτοί συντελούν στην διαμόρφωση μιας θετικής δυναμικής στην αγορά των φωτοβολταϊκών για τα επόμενα χρόνια, καθώς επίσης και στην ελληνική οικονομία γενικότερα η οποία διέρχεται μιάς βαθιάς ύφεσης. Ο ρυθμός εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων θα διπλασιασθεί, εκτός απροόπτου, το 2011 και θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
Η IBC Solar, ως μία από τις μεγαλύτερες διεθνώς εταιρείες φωτοβολταϊκών συστημάτων, θα συμβάλει στην ανάπτυξη του τομέα παρέχοντας τεχνογνωσία, ποιοτικό εξοπλισμό και εγγυήσεις απόδοσης. Οι άμεσοι στόχοι που έχουμε θέσει είναι η διεύρυνση του μεριδίου αγοράς στον τομέα παροχής εξοπλισμού για μεσαία και μεγάλα φ/β έργα και η ενδυνάμωση, μέσω της υποστήριξης και εκπαίδευσης των εγκαταστατών, του δικτύου διανομής οικιακών συστημάτων.
Η εταιρεία ιδρύθηκε πριν από τρία περίπου χρόνια, στοχεύοντας να αποτελέσει έναν από τους κυρίαρχους προμηθευτές φωτοβολταϊκών συστημάτων και λύσεων. Ποια τα απολογιστικά στοιχεία έως σήμερα;
Η πορεία της εταιρείας μας έχει ακολουθήσει τους γενικότερους ρυθμούς ανάπτυξης του φ/β τομέα. Το 2010 αποτέλεσε έτος ωρίμανσης της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών, και η IBC Solar, λόγω της ισχυρής θέσεως που κατέχει παγκοσμίως στη διανομή φ/β συστημάτων, δεν επηρεάσθηκε από τη γενικότερη έλλειψη εξοπλισμού, καταφέρνοντας να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της στην Ελλάδα και να ενισχύσει την κερδοφορία της προσφέροντας ποιοτικά φ/β προϊόντα μεγάλων προμηθευτών παγκοσμίως, όπως η Suntech Power, η Sanyo, η Yingli, η Fronius, η SMA, η Danfoss κ.α. Παράλληλα, βρισκόμαστε σε ώριμη φάση διαπραγματεύσεων για την απόκτηση αδειών ώστε να προχωρήσουμε σε σημαντικές επενδύσεις σε μεγάλους φ/β σταθμούς στην Ελλάδα.
Πρόσφατα συνδέθηκαν με το δίκτυο της ΔΕΗ, επιπλέον οκτώ φωτοβολταϊκά συστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Λιβαδειάς. Τι αφορά το συγκεκριμένο έργο;
Τα συγκεκριμένα έργα αφορούν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 10 kWp έκαστο και είναι μέρος του συνόλου αντίστοιχων έργων που υλοποιούνται καθημερινά από το δίκτυο συνεργατών μας σε οικιακές στέγες.
Η IBC Solar υποστηρίζει ένα ευρύ δίκτυο εγκαταστατών που δραστηριοποιείται στα οικιακά φωτοβολταϊκά σε όλη την επικράτεια, και το οποίο συστηματικά επεκτείνεται.
Η εταιρεία μας, έχοντας 28 χρόνια εμπειρίας στα φ/β έργα, παρέχει τεχνική υποστήριξη στους συνεργάτες της, εκπαίδευση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση φ/β συστημάτων και ενημέρωση για τα προϊόντα της (φ/β πλαίσια, βάσεις στήριξης, αντιστροφείς) και τις αποδόσεις αυτών. Επιπλέον, σε συνεργασία με τις ελληνικές τράπεζες που πρωταγωνιστούν στον τομέα του οικιακού φωτοβολταϊκού, η εταιρεία προσφέρει στους συνεργάτες τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν στον τελικό πελάτη τους και τη χρηματοδότηση του έργου.
Πρέπει να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η γραφειοκρατία
Ποια τα περιθώρια μεγέθυνσης της αγοράς «πράσινης» ενέργειας στη χώρα μας και ποιες υποκατηγορίες θα πρωταγωνιστήσουν μελλοντικά στην ανάπτυξη του κλάδου;
Ο εθνικός στόχος που έχει θέσει η κυβέρνηση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι η κάλυψη από ΑΠΕ του 40% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2020. Η συμβολή των φωτοβολταϊκών ορίσθηκε στα 1,5 GWp ως το 2014 και στα 2,2 GWp ως το 2020, των αιολικών στα 4 GWp ως το 2014 και στα 7,5 GWp ως το 2020 και των Υδροηλεκτρικών στα 3,7 GWp και στα 4,65 GWp αντίστοιχα, ενώ μικρότερη συμμετοχή έχουν τα ηλιοθερμικά και η βιομάζα.
Τα φωτοβολταϊκά βέβαια, με το επενδυτικό ενδιαφέρον που συγκεντρώνουν βάση των κατατεθειμένων αιτήσεων, έπρεπε να έχουν αναλογικά μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής. Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν ουσιαστικά το εν δυνάμει μέγεθος της αγοράς των ΑΠΕ, και το ποσοστό συμμετοχής της κάθε κατηγορίας στην πίτα της πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα κατά τα επόμενα χρόνια.
Η υλοποίηση μιας τέτοιας ενεργειακής πολιτικής στις ΑΠΕ θα συμβάλει ουσιαστικά, με το μέγεθος των επενδύσεων και τις νέες θέσεις εργασίας που συνεπάγεται, στην αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, προκειμένου να συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει να αποσαφηνισθούν πολλά σημεία του νέου θεσμικού πλαισίου, να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η γραφειοκρατία ώστε η Ελλάδα, με τις κλιματολογικές συνθήκες που διαθέτει, να προσελκύσει αντί να αποτρέψει τους Ελληνες και ξένους επενδυτές στις ΑΠΕ.
ΕνδιαφέρονΤο επενδυτικό ενδιαφέρον για τα φωτοβολταϊκά, όπως αυτό διαμορφώνεται από τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις, ξεπερνά σημαντικά το στόχο που θέτει η πρόσφατη απόφαση του ΥΠΕΚΑ.
ΑνάπτυξηΟ ρυθμός εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων θα διπλασιασθεί, εκτός απροόπτου, το 2011 και θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

ΠΗΓΗ: Ημερησία 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου